Miljö & kvalitet

Arbetsmiljö

arbetsmiljo

Vi arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön i vår verksamhet vilket fastslås i vår verksamhetspolicy. Vidare gäller vår Code of conduct för samtliga anställda. Vi förväntar oss också att våra leverantörer uppfyller vår Code of conduct. I dagsläget har vi ej valt att certifiera oss enligt ISO 45001:2018.

Kvalitet

kvalitet

Vår verksamhet har lång erfarenhet av att tillverka och leverera produkter till branscher med hög kravnivå. I syfte att öka kundnöjdheten, kvalitetssäkra och ständigt förbättra vår verksamhet har vi valt att certifiera oss enligt: 

ISO 9001:2015 (pdf)

ISO 3834-2:2021 (pdf)

RINA Workshop approval (pdf)

Bureau Vertias Mode II (pdf)

 

Yttre miljö

vanern

Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan. Vår verksamhet är tillståndspliktig B-verksamhet enligt miljöbalken. Det innebär att vi följer ett kontrollprogram och att i vårt fall Kristinehamns Kommun bedriver tillsyn för att säkerställa att vi följer gällande lagstiftning. Vi arbetar enligt ISO 14001:2015 men har i dagsläget ej valt att certifiera oss enligt denna standard.  

Den här webbplatsen använder Cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen. Läs vår Integritetspolicy.